QUINN CAST

QUINN CAST je obchodní značka pro lité polymetylmetakrylátové (PMMA) tabule vyráběné firmou Quinn Plastics. Složení konečného produktu je 90 – 95 % polymetylmetakrylátu + přísady (stabilizátory, zvláčňovadla, barviva, pigmenty a separační prostředky). QUINN CAST je vynikajícím materiálem pro stavebnictví, průmyslové objekty, výrobu dekorací, výrobu osvětlení, reklamní nosiče.